KİTAP HABER

Mehmet EVKURAN

ÇAĞDAŞ SORUNLAR VE KELÂM

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Anabilim Dalında görev yapan Prof. Mehmet EVKURAN’ın yazmış olduğu “Çağdaş Sorunlar ve Kelâm” (Araştırma Yayınları, 2015, Ankara) başlıklı kitap, yazarının çeşitli dergilerde kaleme aldığı makaleleri ile ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu tebliğ metinlerinden oluşan toplam 11 yazıdan oluşuyor.

Kitap; Oryantalizm, İslam, Doğu-Batı ilişkileri üzerinde derinlikli analizleriyle entelektüel ve akademik camiada saygın yer tutmuş olan Edward SAID’den bir alıntı ile başlıyor: “İster Batı'da olsun ister Batı dışında, entelektüele yönelik asıl tehdit ne akademiden ne varoşlardan ne de basının ve yayınevlerinin insanın kanını donduracak ölçüde ticarileşmiş olmasından gelir. Ben asıl tehdidi PROFESYONELİZM dediğim bir tutumda görüyorum. Profesyonelizmle kastettiğim şey, bir entelektüel olarak yaptığınız işi geçim kaygısıyla, sabah saat dokuz ila akşam saat beş diye düşünmenizdir. Denizi bulandırmamanız, kabul edilmiş paradigmaların ya da sınırların dışına çıkmamanız, pazarlanabilir ve öncelikle de prezantabl olmak uğruna kendinizi ‘aman bir tatsızlık çıkmasın da’ diye düşünen apolitik ve ‘nesnel’ biri haline getirmenizdir.” (Entelektüel, Edward SAİD-1935-2003)

İslam düşünce geleneğinde kelâm ilmi,  bir paradigma oluşturma ve etkinlik kazandırma görevini uhdesinde barındıran, bu sebeple Müslüman toplumun başka toplumlar karşısında her şeyden önce kendi farklılığını vurgulamayı, başka sistemlerle yüzleşerek, sorgulayarak ve hesaplaşarak Müslüman toplumuna özgü ayrı bir sistem ortaya koymayı amaç edinen bir ilim dalıdır. İlahi değerlerin belirleyici olduğu bir dünya kurma girişimi olan İslâm’ı tutarlı ve güçlü bir sistem halinde sunma ve koruma ilmi olan kelâm alanına yeni bir eser daha kazandırıldı. Özellikle dinsel söylemlerin kendi temellerine sâdık kalarak güncelleşmeleri gerektiği vurgusu yapan, geçmişte yaşayan ve şu anki hayatın gerçekliğine uzaktan bakan bir söylemin insanlara rehberlik yapamayacağının altını çizen kitabın amacı, günümüz küresel dünyasını anlarken ve yaşanan problemlere çözümler üretirken çağın niteliklerine ve meydan okumalarına denk bir kelâm oluşturmaktır.

“Bir toplumun değeri ve başarısı onun miras aldıklarıyla değil bunun yanına ne koyduğu ile ölçülür. Keza vahiyle tanışmak, vahye mazhar olmak bir insan topluluğu için ilahi bir lütuftur. Ancak bu lütuf, kazanıma dönüştürülmeyi beklemektedir. Babadan kalan miras gibi görülüp üzerine yatılamaz .” diyen kitap “güncel kelâm inşâsı”nın kuramsal ve soyut bir çalışma yönteminden çok problemler ve olaylarla somut karşılaşmalardan doğacağının altını çizmektedir. Gelenek ile sağlıklı, analitik ve eleştirel bir ilişki kurmanın yanında gelecek vizyonunun da mutlaka geliştirilmesinin gerekliliğinin işlendiği kitapta kelâmın görevi, insanın varlık, yaşam, değer ve kainat ile ilgili temel soru ve kaygılarına cevap vermek olarak sunulmaktadır. Küreselleşme, değişim ve dönüşüm, siyasal kültür, sivil toplum, çevre bilinci ve insan onurundan İslamofobi’ye, aile, nihilizm ve değer tanımazlık sorunundan yeni ateist akımın din eleştirisine varıncaya değin farklı küresel konuların yanında bölgesel ve ulusal sorunların ele alındığı ve tartışıldığı kitapta, İslâm düşüncesinin temel ilkeleri üzerinden temellendirmeler ve tartışmalar yürütülmeye çalışılıyor.

İslâm düşüncesinin kendi temellerine bağlı kalarak güncelleştirilmesi gerektiği düşüncesi etrafında önemli konuların ele alındığı ve işlendiği kitap, İlahiyat Fakültelerinde Günümüz Kelam Problemleri dersi için bir kaynak olma niteliğine sahiptir.

2015, 288 sayfa.

Araştırma Yayınları 

Sipariş: Kitap Yurdu

 

Kitap Haber Ana Sayfa

hermes replica birkin, eline handbags online, Replica Louis Vuitton, canada goose outlet store, Canada Goose Clothing Outlet Uk Canada Goose men jacket Canada Goose Black jacket darlenemccoy Moncler Femme Pas Cher replica jimmy choo Discount woolrich Moncler Pas Cher Soldes en ligne hermes birkin sale celine outlet prada handbags cheap canada goose replica celine replica canada goose jacket prada handbags replica hermes men purse
hermes outlet, replica celine handbags, replica louis vuitton bags, canada goose outlet toronto, Canada Goose Clothing Outlet Uk Canada Goose outlet in ontario Canada Goose 2015 louis vuitton online store Moncler Femme Pas Cher rolex Discount woolrich http://www.cvcargo.net/ hermes bag kelly celine bags prada outlet canada goose Coats sale celine handbags canada goose parka sale prada handbags outlet kelly bag outlet
hermes outlet, replica celine handbags, replica louis vuitton bags, canada goose outlet toronto, Canada Goose Clothing Outlet Uk Canada Goose outlet in ontario Canada Goose 2015 louis vuitton online store Moncler Femme Pas Cher rolex Discount woolrich http://www.cvcargo.net/ hermes bag kelly celine bags prada outlet canada goose Coats sale celine handbags canada goose parka sale prada handbags outlet kelly bag outlet