KİTAP HABER

Kâdî Beyzâvî

TAVÂLİ'U'L-ENVÂR
Kelâm Metafiziği

Tercüme: İlyas ÇELEBİ - Mahmut ÇINAR


Kelamı dinî ilimlerin temeli kabul eden ve bu ilimle uğraşmayı
bir vecîbe sayan Kâdî Beyzâvî, felsefî kültürün
yaygın olduğu bir dönemde yaşamış, felsefe ile ilgilenmiş
ve kendisinden önce Râzî ile Âmidî’nin başlattığı
felsefe ile kelamı birleştirme işini daha da ileri götürerek
iki ilmin meselelerini birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde
birleştirmiştir. Kelam ilminin felsefe ile kaynaştığı
müteahhirûn dönemi kelam kitaplarının tipik bir örneği
olan Tavâli‘u’ l-Envâr isimli eseri ise Kâdî Beyzâvî’nin fesefî
konulara verdiği ağırlık ile kelam kitaplarının felsefî
bir karakter kazanmasında etkili olmuştur.
Tavâli‘in planı incelendiğinde okuyucuyu asıl kelam
konularına hazırlama mâhiyetindeki felsefî bahislerin,
kelam meselelerinin önüne geçtiği ve eserin felsefî yönünün
ağırlıkta olduğu görülmektedir.


Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ ve Doç. Dr. Mahmut ÇINAR tarafından
Türkçeye çevrilen eserin yayına hazırlanmasında
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ayasofya
Koleksiyonu, 2333 numarada kayıtlı yazma nüsha esas
alınmıştır.


Geniş bilgi için bk:
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

 

Kitap Haber Ana Sayfa

hermes replica bags, celine handbags, replica louis vuitton bags, canada goose outlet toronto factory, canada goose Canada Goose coats toronto outlet Canada Goose louis vuitton shoes for men's and women's Moncler Belgique hermes bags crescenttravelclub moncler femme grise hermes birkin handbags celine handbags replica prada handbags outlet canada goose vest outlet celine bags outlet canada goose kensington parka prada handbags online hermes bag kelly
hermes messenger handbags, replica celine, Designer Replica bags, canada goose outlet toronto, Sale Canada Goose Parkas Outlet Canada Goose replcias Canada Goose 2016 replica louis vuitton Moncler Homme Galeries nancy gonzalez Newest Canada Goose Moncler soldes birkin bag sale celine phantom bags prada replica bags canada goose victoria parka celine handbags outlet canada goose parka cheap prada handbags outlet hermes birkin handbags
hermes messenger handbags, replica celine, Designer Replica bags, canada goose outlet toronto, Sale Canada Goose Parkas Outlet Canada Goose replcias Canada Goose 2016 replica louis vuitton Moncler Homme Galeries nancy gonzalez Newest Canada Goose Moncler soldes birkin bag sale celine phantom bags prada replica bags canada goose victoria parka celine handbags outlet canada goose parka cheap prada handbags outlet hermes birkin handbags